Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILSETTING KOMMUNEOVERLEGE I 20 % STILLING FOR PERIODEN 1.09.17 - 31.08.18

Dato: 16.06.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/432
Fra/til: Anders Norrman
Saksbehandler: Inger Sporild
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: TILSETTING MIDLERTIDIG - SENTRALADMINISTRASJON 2017- DELEGERTE VEDTAK
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: