Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SVAR PÅ ANMODNING OM UTTALELSE - STOKKEBRYGGA KAFE - UTVIDELSE AV AREAL FOR SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

Dato: 16.06.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/1519
Fra/til: Lensmannen i Hemne og Snillfjord
Saksbehandler: Liv Mary Berdal Engvik
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: STOKKEBRYGGA KAFE - UTVIDELSE AV AREAL FOR SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING
Unntatt off:
Dokument: