Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE 63/5 AMUND SKORILD

Dato: 16.06.17
Type: Inngående
Saksnr: 15/1818
Fra/til: G-Bygg AS
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: AMUND SKORILD - OPPFØRING AV ENEBOLIG - RIVING AV EKSISTERENDE
Unntatt off:
Dokument: