Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: TILBUD OM 100 % FAST STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER I HEMNE KOMMUNE

Dato: 16.06.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/1442
Fra/til: Elisabeth Bakken
Saksbehandler: Inger Sporild
Enhet: Bakkely Barnehage
Sak: REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER 100% FAST STILLING
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: