Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: TILLATELSE UTFYLLING I SJØ FRA LAND OG FRA LEKTER - AQUAGEN AS - VESSØRA - HEMNE KOMMUNE

Dato: 16.06.17
Type: Inngående
Saksnr: 16/3745
Fra/til: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Saksbehandler: Martin Georg Hanssen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: REGULERINGSPLAN AQUA-GEN II
Unntatt off:
Dokument: