Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SLUTTRAPPORT MED AVFALLSPLAN

Dato: 16.06.17
Type: Inngående
Saksnr: 16/2304
Fra/til: Statens vegvesen Region Midt
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: STATENS VEGVESEN - RIVETILLATELSE FOR EIENDOMMEN 135/22
Unntatt off:
Dokument: