Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER 20 % FAST STILLING

Dato: 16.06.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/1512
Fra/til: Personal og lønn
Saksbehandler: Reidar Klungervik
Enhet: Kultur og fritid
Sak: REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER 20 % FAST STILLING
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: