Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING/ GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE

Dato: 16.06.17
Type: Utgående
Saksnr: 16/107
Fra/til:
Saksbehandler: Elin Bondhus Bakken
Enhet: Vinje barnehage
Sak: REDUSERT FORELDREBETALING 2017
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: