Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SVAR - OPPSIGELSE AV MIDLERTIDIG STILLING VED VINJE BARNEHAGE

Dato: 16.06.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/1518
Fra/til: Hanne Sporild
Saksbehandler: Elin Bondhus Bakken
Enhet: Kultur og fritid
Sak: OPPSIGELSE HANNE SPORILD
Unntatt off:
Dokument: