Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: BEKREFTELSE PÅ GJENNOMFØRT STUDIE

Dato: 16.06.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/1604
Fra/til: Tonja Ulvenes Ystås
Saksbehandler: Oddlaug Børseth Brekken
Enhet: Helsestasjon
Sak: UTDANNING/PRAKSIS TONJA ULVENES YSTÅS
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §26
Dokument: