Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM POLITISK VEDTAK - STYRINGSMODELL SIO OG ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD-SENGER

Dato: 16.06.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/1195
Fra/til: Orkdal Kommune
Saksbehandler: Solveig Sporild
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: SIO - STYRINGSMODELL
Unntatt off:
Dokument: