Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: ELENDIG VEI INN TIL KYRKSÆTERØRA R 680

Dato: 16.06.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/1089
Fra/til: Harald Johansen
Saksbehandler: Magne Jøran Belsvik
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: FIKSGATAMI - 2017
Unntatt off:
Dokument: