Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: RAPPORTERING PÅ MIDLER TIL ØKT LÆRERINNSATS – KORT SVARFRIST

Dato: 16.06.17
Type: Inngående
Saksnr: 16/2002
Fra/til: Utdanningsdirektoratet
Saksbehandler: Svein Johny Forren
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: TILSKUDD TIDLIG INNSATS I SKOLEN - ØKT LÆRERINNSATS FRA 1. - 4. TRINN
Unntatt off:
Dokument: