Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SVAR - PM STUDIO KYRKSÆTERØRA

Dato: 16.06.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/1503
Fra/til: Maritza Judith Panameno Kalgraff
Saksbehandler: Oddlaug Børseth Brekken
Enhet: Helsestasjon
Sak: MILJØRETTET HELSEVERNTJENESTE 2017
Unntatt off:
Dokument: