Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: NRK - UNDERSØKELSE - ERSTATNINGSSAKER I BARNEVERNET

Dato: 16.06.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/1607
Fra/til: NRK
Saksbehandler: Mona Forren
Enhet: Barnevernstjenesten
Sak: UNDERSØKELSE - BARNEVERNSERSTATNINGSSAKER
Unntatt off:
Dokument: