Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: ALLE BOSTØTTEMOTTAKERE FÅR NYTT VEDTAK I JULI

Dato: 16.06.17
Type: Inngående
Saksnr: 16/4505
Fra/til: Bostøtte Husbanken
Saksbehandler: Ola Sødahl
Enhet: Nav
Sak: BOSTØTTE 2017
Unntatt off:
Dokument: