Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: INFORMASJON OM PROSJEKT MELLOM HEMNE KOMMUNE OG SØDERMANN RÅDGIVNING

Dato: 16.06.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/1145
Fra/til: Sødermann Rådgivning AS
Saksbehandler: Ida Lernes Hansen
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: GJENNOMGANG RAPPORTERING TILSKUDDSORDNING FOR SÆRLIG RESSURSKREVENDE HELSE OG OMSORGSTJENESTER
Unntatt off:
Dokument: