Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: VEDTAK OM FASTSETTELSE AV INTERVALL FOR VANNOVERVÅKING - WACKER CHEMICALS NORWAY

Dato: 16.06.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/708
Fra/til: Miljødirektoratet
Saksbehandler: Martin Georg Hanssen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: VANNREGION TRØNDELAG - MØRE OG ROMSDAL 2017
Unntatt off:
Dokument: