Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM POLITISK VEDTAK - REFERAT OG ORIENTERINGER - KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 16.06.2017

Dato: 16.06.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/930
Fra/til: Kommunalt råd for funksjonshemmede
Saksbehandler: Anny Bente Simonsen
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: REFERAT OG MELDINGER - KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2017
Unntatt off:
Dokument: