Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: BEFARING AV LOKALER / AREAL

Dato: 16.06.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/281
Fra/til: Anniken Bergdal
Saksbehandler: Malin Sæther
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: ANNIKEN BERGDAL - NÆRINGSLOKALISERING
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: