Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SAMTYKKEERKLÆRING FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID

Dato: 16.06.17
Type: Inngående
Saksnr: 15/1705
Fra/til:
Saksbehandler: Ole-Kristian Mellemsether
Enhet: Nav
Sak: BOSETTING AV FLYKTNINGER
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: