Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: AVTALE OM SPRÅK-/ARBEIDSPRAKSIS 2017

Dato: 16.06.17
Type: Inngående
Saksnr: 16/4289
Fra/til:
Saksbehandler: Sidsel Jorunn Wiken
Enhet: Sodin skole, PPT, SFO
Sak: VOKSENOPPLÆRING
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: