Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: ØNSKER Å DELTA I BESIKTIGELSEN GNR 35 BNR 343 - RAMSTAD KLARA JOHANNE OG BERGFALL LARS

Dato: 16.06.17
Type: Notat
Saksnr: 17/1462
Fra/til:
Saksbehandler:
Enhet: Økonomiavdelinga
Sak: EIENDOMSSKATTETAKSERING 2018 GNR 35 BNR 343 - RAMSTAD KLARA JOHANNE OG BERGFALL LARS
Unntatt off:
Dokument: