Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM POLITISK VEDTAK - OMRÅDEPLAN KYRKSÆTERØRA SENTRUM - LAVTHENGENDE FRUKTER OG MIDLERTIDIGE BYROM

Dato: 16.06.17
Type: Utgående
Saksnr: 15/1722
Fra/til: Kulturbygget AS, Hemne Kulturhus AS, Gjensidige Hemne Brannkasse, Hemne Kraftlag SA, Ingrid Stølen, Hemne Sparebank, Hemne Frivilligsentral, Hemne Næringsforum, Avisa Søvesten, Avisa Sør-Trøndelag
Saksbehandler: Malin Sæther
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: OMRÅDEPLAN KYRKSÆTERØRA SENTRUM - OPPSTART OG UTREDNING
Unntatt off:
Dokument: