Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: REFERAT SAMARBEIDSMØTE MED PO OG TLM 15.06.2017

Dato: 16.06.17
Type: Utgående
Saksnr: 16/4407
Fra/til: Jon Olav Heimsbakk, Vigdis Spjøtvold Hoff, Svein Robert Stavås
Saksbehandler: Hanne Stavaas Tøndel
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: SAMARBEID MELLOM PLEIE- OG OMSORG - TEKNISK LANDBRUK MILJØ
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: