Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: GJENNOMGANG OG EVALUERING AV TEORETISKBRANNØVELSE HEMNE HELSESENTER 31.05.17

Dato: 16.06.17
Type: Notat
Saksnr: 16/2714
Fra/til:
Saksbehandler:
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: BRANNØVELSE - PLEIE OG OMSORG
Unntatt off:
Dokument: