Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: TILBUD OM 75 % STILLING SOM LÆRER I HEMNE KOMMUNE - VIKARIAT I PERIODEN 01.08.17 - 31.07.18

Dato: 17.06.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/1112
Fra/til: Maria Hortig
Saksbehandler: Inger Sporild
Enhet: Sodin skole, PPT, SFO
Sak: REKRUTTERINGSSAK LÆRER, 75 % STILLING VIKARIAT (REF. 177)
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: