Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 65,14% FAST NATTEVAKTSTILLING

Dato: 18.06.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/1576
Fra/til: Monica Hopstad
Saksbehandler: Randi Myran
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 65,14% FAST NATTEVAKTSTILLING
Unntatt off: Ofl §25, jfr. FVL §13
Dokument: