Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: RAPPORTERING AV SKOGTRÆRNES BLOMSTRING OG FRØSETTING 2017

Dato: 14.07.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/1739
Fra/til: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Saksbehandler: Kjell Sverre Strøm
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: SKOGSTRÆRNES FRØSETTING 2017
Unntatt off:
Dokument: