Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: VEDRØRENDE LÅNETILBUD AV 03.07.17

Dato: 14.07.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/1709
Fra/til: Kommunalbanken AS
Saksbehandler: Inger Johanne L. Steinveg
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: SØKNAD OM LÅN 2017
Unntatt off:
Dokument: