Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: RAPPORTSKJEMA FOR SAMTALEGRUPPE 2017

Dato: 14.07.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/439
Fra/til: Aldring og helse
Saksbehandler: Ida Lernes Hansen
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: DEMENSOMSORG 2017
Unntatt off:
Dokument: