Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SV: TILBUD OPPDATERT M-TEK LØSNINGER TIL HEMNE KOMMUNE

Dato: 14.07.17
Type: Inngående
Saksnr: 16/3550
Fra/til: Uniteam AS
Saksbehandler: Magne Jøran Belsvik
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: UTREDNING VINJE BARNEHAGE
Unntatt off:
Dokument: