Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: BEKREFTELSE - TILSYN 2017

Dato: 14.07.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/1649
Fra/til: Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell
Saksbehandler: Reidulf Myren
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: TILSYN KOMPETENT VIRKSOMHET - HEMNE BRANNVESEN
Unntatt off:
Dokument: