Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SVAR - KORREKTUR: ANNONSE

Dato: 13.07.17
Type: Utgående
Saksnr: 16/2190
Fra/til: Avisa Sør-Trøndelag
Saksbehandler: Arnt Joar Moen
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017
Unntatt off:
Dokument: