Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILTAK - TAK OVER VERANDA

Dato: 13.07.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/1583
Fra/til: Olav Bjørshol
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: OLAV BJØRSHOL - TAKOVERBYGG VERANDA GNR 118 BNR 107
Unntatt off:
Dokument: