Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: OVERSENDELSE AV UTVIDET SØKERLISTE

Dato: 17.07.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/1416
Fra/til: Tora Vaagan Hofset
Saksbehandler: Inger Sporild
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: REKRUTTERINGSSAK ENHETSLEDER/REKTOR
Unntatt off:
Dokument: