Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: FORELØPIG UTTALELSE - REGULERINGSPLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN - GNR 64 BNR 1 VED DALEMSKJØLEN I HEMNE KOMMUNE

Dato: 13.07.17
Type: Inngående
Saksnr: 16/2400
Fra/til: Statens vegvesen
Saksbehandler: Daniel Lossius
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: REGULERINGSPLAN DALUMSKJØLEN MASSEUTTAK
Unntatt off:
Dokument: