Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: WEBER E-FORCE2 TU16043

Dato: 13.07.17
Type: Inngående
Saksnr: 16/3616
Fra/til: Egenes brannteknikk AS
Saksbehandler: Magne Jøran Belsvik
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: ANSKAFFELSE - HASTEANSKAFFELSE FRIGJØRINGSUTSTYR BRANNVESENET
Unntatt off:
Dokument: