Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SVAR PÅ TILBAKEMELDING ETTER TILSYN

Dato: 13.07.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/772
Fra/til: Katarina Ekseth Lundeberg
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: TILSYN VANN- OG AVLØPSFORHOLD - OPPFØLGING GNR 43 BNR 22
Unntatt off:
Dokument: