Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILTAK - VEI ADKOMST FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLER

Dato: 13.07.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/1623
Fra/til: Bygg og Anleggsservice
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: KARL BRUNO MULLER - TILTAK - VEI/PARKERINGSPLASS
Unntatt off:
Dokument: