Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SAK OM TILBAKEBETALING AV URIKTIG UTBETALTE KOMMUNALE TILSKUDD TIL DEN KATOLSKE KIRKE

Dato: 13.07.17
Type: Inngående
Saksnr: 16/4191
Fra/til: KS advokatene v/Sabrina Becher
Saksbehandler: Gunn-Hilde Opsal
Enhet: Kultur og fritid
Sak: TILSKUDD TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2016
Unntatt off:
Dokument: