Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: KJØPEKONTRAKT

Dato: 13.07.17
Type: Inngående
Saksnr: 11/2341
Fra/til: Tor Andreas Taftø
Saksbehandler: Olav Hunnes
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: TAFTØY NÆRINGSPARK - UTVIKLING
Unntatt off:
Dokument: