Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: ORDREBEKREFTELSE ISY WINMAP

Dato: 14.07.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/19
Fra/til: Norconsult Informasjonssystemer
Saksbehandler: Magne Jøran Belsvik
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: MINDRE ANSKAFFELSER VED TLM 2017
Unntatt off:
Dokument: