Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: BÆREEVNEMÅLINGER 2017 - ASPLIVEIEN, LIKROKEN OG MISTFJORDVEIEN

Dato: 13.07.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/818
Fra/til: Hemne kommune
Saksbehandler: Magne Jøran Belsvik
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: KOMMUNAL VEI 2017
Unntatt off:
Dokument: