Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: INNFØRING AV DIREKTE OPPDATERING I SENTRAL FELLES KARTDATABASE (SFKB) - INFORMASJON VEDRØRENDE FRAMDRIFT I 2018

Dato: 13.07.17
Type: Inngående
Saksnr: 14/238
Fra/til: Kartverket
Saksbehandler: John Aune
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: FKB - FELLES KARTDATABASE FOR HEMNE KOMMUNE 2014 - 2017
Unntatt off:
Dokument: