Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: KOSTNADSOVERSLAG - NY BRANNSTASJON

Dato: 14.07.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/1758
Fra/til: Hemne Kommune
Saksbehandler: Magne Jøran Belsvik
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: BUDSJETT FORARBEID TLM 2017
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §14, jfr. Fvl. §13
Dokument: