Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: DOKUMENTASJON AV SPRÅKFERDIGHETER OG KUNNSKAPER OM SAMFUNNET SOM VILKÅR FOR PERMANENT OPPHOLDSTILLATELSE OG STATSBORGERSKAP

Dato: 13.07.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/1826
Fra/til: Justis- og beredskapsdepartementet
Saksbehandler: Ola Sødahl
Enhet: Nav
Sak: VILKÅR FOR PERMANENT OPPHOLD OG STATSBORGERSKAP
Unntatt off:
Dokument: