Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: VANNMÅLERAVLESNING OG NY ADRESSE

Dato: 13.07.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/122
Fra/til: Atle Ivar Husby
Saksbehandler: Sissel Sørdal Moe
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: KOMMUNALE AVGIFTER 2017 ENDRINGER
Unntatt off:
Dokument: