Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: AKSEPT AV BYGGING PÅ KOMMUNENS EIENDOM - NYTT KLUBBHUS I ÅNESØYAN

Dato: 13.07.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/1602
Fra/til: Kil/Hemne Fotball
Saksbehandler: Svein Johny Forren
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: KIL/HEMNE FOTBALL - NYTT KLUBBHUS I ÅNESØYAN
Unntatt off:
Dokument: