Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: VEI ADRESSE

Dato: 14.07.17
Type: Inngående
Saksnr: 16/1739
Fra/til: Johannes Korshavn
Saksbehandler: Jarle Tøndel
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: TILDELING AV OFFISELLE ADRESSER - HEMNE KOMMUNE
Unntatt off:
Dokument: